پاتو: درسی برای تمام فصول!

وقتی از همه ی دنیا بریدی،‌وقتی از همه دلگیری، وقتی حوصله ی هیچ کاری رو نداری،‌ وقتی حوصله ی خودتم نداری... دستات رو....نه!‌اشتباه نکن! نمی خوام بگم دستتات رو بالا ببر و با تمام قدرت بزن توی سر خودت. می خوام بگم دستات رو دراز کن، جزوه ی پاتولوژیت رو بردار و شروع کن به خوندن. به خدا به همه ی زندگیت شیرینی میده! امتحان کن.

پ.ن: یه عمر همه چی رو به ظنز گفتیم،‌فکر نکنم کسی حرفم رو باور کنه!