آقای ....! آقای ....!

این تصاویر را دیده اید؟؟؟

در خبرها آمده بود که ...... مبلغ 3 میلیارد تومان را برای بازسازی لبنان اختصاص داد.

آقای ..... این تصاویر را قبلا دیده اید؟

تصاویر کودکانی که به خاطر آتش سوزی در مدرسه و به خاطر نبود بخاری گازی و امکانات گرمایشی مناسب به این چهره افتاده‌اند ...

آیا ما کم حافظه شده‌ایم؟ آیا جناب ..... یادی از این عزیزان کرده اند؟

آیا کمک به مردم روستایی و به دور از امکانات مملکت خودمون از بذل بخشش برای کشورهای دیگه واجب تر نیست؟

و بسیار پرسش های بی پاسخ دیگر ...

 

 

با تشکر از وبلاگ فلاپی.