ممنون از آهوی محتضر که من رو به بازی دعوت کرد(‌خیلی هم بازی نیست!! مسأله ی مرگ و زندگیه): اگه ٢۴ ساعت از عمرت باقی مونده باشه ،‌تو این ٢۴ ساعت چه کار می کنی!؟

بعد میرم به دکتر ف ت.... می گم که مرد حسابی خیلی خاله زنکی! به اون دو تا خانم دکتر جدید که همکار ایشون هستن هم میگم که خیلی خاله زنک و جلف و سبک سر تشریف دارن! به دکتر ص د .. هم می گم که خیلی بی نمک و لوسه   از اونجایی که خیلی اعصابم خرد شده میرم یه شربت تخم شربتی+ بهار نارنج می خورم. بعد زنگ می زنم به دوستام خداحافظی می کنم،‌احتمالاً کلی هم می خندیم چون فکر می کنن من خل شدم. بعد هم میگیرم می خوابم.

به قول آهوی محتضر، ٢۴ ساعت خیللی کمه واسه عملی کردن خیلی از آرزوها (‌مثلاً زندگی یا سفر دور دنیا یا تخصص تو رشته ای که دوست داری) باید از خیرش گذشت. خیلی عملکردمون شبیه هم بود !

من هم دوستان رو به بازی دعوت میکنم: شرمنده فارسی من خوب نیست ، نیش عقرب ، پزشکی ۷۸،  سیاه سفید خاکستری ،‌ رقیه جون