گند زدم به قالبم!! دوباره باید درستش کنمخمیازه ۱۵ روز دیگه که امتحانام تمام شد ان شاء الله!