مرحله اول

من: خوبه!ساده است. زود تموم میشه

 

مرحله دوم

من: نه! مثل اینکه اونقدرها هم ساده نیست.

 

مرحله سوم

من :خدا کنه تا فردا صبح تموم بشه 

 

مرحله آخر

من :

 

سلام! این پیوست رو امروز، یعنی ۲۵ آبان اضافه می کنم. با توجه به نظرات خانم ها و آقایان با معرفت یکی دو مرحله ی دیگه هم به این مراحل اضافه می شه:

- اینکه همون جا کلا ولو بشی و تا صبح تخت بخوابی.

- یا اینکه یکی بزنی تو سر خودت یکی هم تو سر کتاب یا جزوه

اما به نظرم بهتر اینه که با شهامت بری جلو و تا صبح هم که شده بشینی بخونی بعد هم مثل من امتحانت رو گند بزنی . و شب بعذش خواب استاد رو ببینی که بهت پوزخند می زنه : ۱۴ تا غلط داری !!!!

(از ۳۳تا سوال!!!)

ماااااماااااااااااااااااان ن ن ن ن!!