سلام.

بابا دست از سر ما بر نمی دارن! چه گیرین این جماعت وبلاگ نویس! دوباره ما رو به اعتراف بازی دعوت کردن.ننویسی هم ...خوب نمیشه دیگه! ولی فکر کردین! من تا آخرین قطره ی خونم اعتراف خواهم کرد.

۱- اگه توی یه مهمونی، فقط سیب برای پذیرایی وجود داشته باشه. چه جوری بشقابی که من توش سیب خوردم رو تشخیص میدید؟؟..........................................................................

جواب:‌اون بشقابی که فقط شاخه ی سیب یا بقایای شاخه ی سیب توش مونده.(اینم اعتراف محسوب می شه؟؟)

۲-  اعتراف می کنم که به چیزهایی که در اختیار دارم خیلی حس مالکیت می ورزم!( خیلی بده این!) مثلا به ملافه ی روی تختم! یا به فرش اتاقم...یا به میزم

۳- خسیس هستم!

۴- حسود هم هستم!

۵- دو چیز رو نمی تونم نخرم! کتاب، لباس! به قول یکی از دوستام:‌مثل این کلاغا که هی زر و زیور جمع می کنن، تو هم هی لباس جمع کن

پ.ن:  منتظر اعترافات بعدی باشید!