۶ ساعت و  ۳۵ دقیقه و چند ثانیه ی دیگه مونده به امتحان فیزیو ۲.

خدا جون؟؟ می شه تو این ۶ ساعت و ۳۵دقیقه و چند ثانیه، قیامت رو بندازی جلو تا امتحان ما لغو بشه؟ قول می دم عوض یه بار ، دو بار از رو صراط رد بشم!( البته اگه همون بار اول پرت نشم پایین!) خدا جون مخلصتم یه کاری واسه ما بکن.

پ.ن: درس اونقدرا سخت نیست. سوالات رو اونقدر می پیچونن که ما رو بچلونن