انگار یه چیزی رو می کوبوندن توی سرم...پشت پلکام داغ شده بود... می خوندم و اشک، کم کم...

«خشونت علیه زنان» اثر مهر انگیز کار

پ.ن :‌من دارم میرم مسافرت. تا ۵ روز نیستم. خوش باشید. 

پ.ن۲: این جمله ها نقل قول از کتاب نیست. احساس خودمه!