۵ تا تو خیابون امیر المومنین، ۲ تا تو طالقانی، ۴ تا تو دانشگاه ... تو شریعتی هم که لوازم التحریر نیست.

- می خوای بلوار معلم هم بریم؟

- ام ... بریم

-داشت؟

-نه.

....

-داشت؟

- استوانه ای بود.

 برای آناتومی دندون، برای دندون ساختن باید گچ خوب داشته باشیم.  این گچ هایی که ما داریم و باهاشون جهاز ساختیم،‌ به درد ساختن دندون نمی خوره. همش لب پر میشه! تقریبا همه ی لوازم التحریری های زاهدان رو گشتیم اما...

فکر می کنم هر نوع مارک درِ پیت و سرِ پیت و غیر درِپیت لوازم آرایش اگه بخواهیم پیدا بشه اما۲۵ تا دانشجوی دندونپزشکی اونقدر ارزش ندارن که سالی ۲۵ بسته گچ از تهران یا مشهد و یا هرجای دیگه براشون فراهم بشه. تو این همه مدت که از تآسیس دانشکده می گذره،‌دانشگاه  هیچ فکری برای بچه ها نکرده. حداقل می تونه با کتابفروشی وابسته به دانشگاه یه قراری واسه آوردن گچ بذاره. نمی دونم این پیشنهاد رو به کدوم مقام مسئول دانشگاه بدم؟