دارم میرم سفر بلکه از این وضعیت کمی رها شم. اوضاع خوبی نیست. حوصله ی کاری رو ندارم. شاید به نوعی دچار پوچی شدم. شایدم افسردگی باشه! سعیم بر این بوده که زندگی رو، محیط اطرافم رو زیبا ببینم و بهشون لبخند بزنم تا به روم لبخند بزنن. اما گاهی بدجور همه چیز میرن رو اعصاب من! اون وقته که رشته ی زندگیت رو از همه ی دنیا بریده احساس می کنی و واقعا با تموم وجودت دلت می خواد بزنی توی سر خودت!‌اما کاری درست نمیشه با خودزنی فقط چند ثانیه از عمرت کم میشه!

ببخشید این روزهای آخر دم عیدی این جوری دارم خداحافظی می کنم! یه دل نگیرید. خردادی ها این جورین دیگه! هر لحظه یه حالتی ان! ممکنه تا آخر این پست در حالا رقصیدن ازتون خداحافظی کنم!

سوغاتی چیزی نمی خوایین؟؟ البته اگه هم بخواین نمیارم. سال خوبی رو براتون آرزو می کنم. به همتون خوش بگذره! خیلی به اینترنت دسترسی ندارم برای آپ کردن و بازدید پس دادن! به بزرگی و خوبی و گلی و عزیزی و هر چی که خودتون می دونید ببخشید دیگه! در اسرع وقت جواب همتون رو می دم.

من برم کمی برقصم دیدی گفتم خوب می شم!

پ.ن : شنبه میرم.