حرفی برای گفتن نیست...کلامی برای تسکین نیست...

بهار بهانه ی رفتن است... اینو بخونید...به همراه کامنت هاش.