ماه بالاي سر تنهايي ست...


این یادداشت توسط سرویس SMSblog ارسال شده است.