وقتی رفتی باز هوا بد شد             روزگار از بدی بدتر شد

وقتی رفتی آسمون تر شد             گريه ی ابرا بدتر شد

گلا پژمردند وای گلا مردند              شاخه هاشون زير پا خم شد

ابرا باريدند دلا پوسيدند                  قفس قناری تنگ تر شد

وقتی رفتی باز .....

............................

اين دلم مرده، دستم خونده              صبح تا شب بهونه آورده

بی خبر مونده از همه رونده              قاصدک خبر نياورده

وقتی رفتی باز......

...........................

ديگه برگرد يار ديگه بس کن يار          دل من از غصه داغون شد

بی تو من خسته ام درها رو بستم      همه جا واسم يه زندون شد

وقتی رفتی باز هوا بد شد             روزگار از بدی بدتر شد

وقتی رفتی آسمون تر شد             گريه ی ابرا بدتر شد

گلا پژمردند وای گلا مردند              شاخه هاشون زير پا خم شد

ابرا باريدند دلا پوسيدند                  قفس قناری تنگ تر شد

وقتی رفتی باز......

...........................

 

برای n امين بار اين آهنگ رو گوش کردم!‌هر چی هم گوش بدی باز هم خوشکله! مخصوصاً

اين که خاطره های خوشی رو به ياد من و به ياد بر و بچی که با هم اردو بوديم ميندازه . واقعاً

هر کی که نيومد، ضرر کرد! ۱ جلسه کلاس يه جايی بر نمی خورد. 

شاد و سرحال باشيد .