پروانه ها آنقدر كوچكند كه جاي هيچكس را تنگ نميكنند ولي باز هم فروتنانه خود را از ميان تا ميكنند .

 

/ 1 نظر / 16 بازدید