جهان سوم

 

جهان سوم جایی است که هر کی بخواهد مملکتش را آباد کند خانه اش خراب می شود و هر کس بخواهد خانه اش آباد باشد باید در تخریب مملکتش بکوشد....

/ 0 نظر / 72 بازدید