اگر ثروتمند نیستی، مهم نیست بسیاری از مردم ثروتمند نیستند اگر زیبا نیستی، نگران نباش زیرا برخورد درستی با زشتی وجود دارد اگر جوان نیستی، غم مخور همه انسانها با چهره پیری ظاهر می شوند اگر تحصیلات عالی نداری با کمی سواد هم می توان زندگی کرد اگر سالم نیستی باز هم مهم نیست زیرا افرادی هستند که با معلولیت به خوبی زندگی می کنند اما :اگر عزت نفس نداری، بدان هیچ نداری

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید