از وزش بادهای مخالف نگران نباشید، بادبادک تنها زمانی می تواند

اوج بگیرد که با باد مخالف رو به رو شود.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید