یه چیز دیگه که یادم رفت بگم!‌ امروز رفتم تو کلاس دیدم به به!‌ چه چیزا ،‌

آدم شاخ در میاره! کلاس پر نور ، روشن... با صفا!‌ گفتم یعنی چی می تونه

باشه؟؟!!!! دیدم اون پرده های تو دل بروی (tu del boro) کلاسمون رو در

آوردن!خدا کنه که دیگه وصلشون نکنن!‌ واقعا کلاسای دلگیر و خفه کننده 

ای داریم... آدم دلش می گیره.

چشمم آب نمی خوره.

فضای آموزشی در حد زیر صفر. بمیرم واسه خودمون.

 

مردم از امکانات !!

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
maryam noorellahi

من برا داييم که تو کانادا زندگی می کنه اينقدر از دانشکدمون تعريف کردم. گفتم جلوی خارجيا آبروداری کنيم.