...

...بیچاره ملتی که قهرمان ندارد.

برتولد برِشت: بدبخت ملتی که نیاز به قهرمان دارد...

/ 13 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سارا

چی بگم والا؟! از من قهرمان تر ديده بودی؟

سارا

سلام سلـــــــــــــــــــــــــــــــام ميدونی چن وقته نيومدم اينجا؟؟؟؟ هر دفه که نظر ميدادی ميخواستم بيام ولی اینقد سرم شلوغ بود که نمیشد

سارا

چه خبرا؟؟ خوبی؟؟ خوش ميگذره؟ والا از بچمون پرسيدی منم مجبورم جواب بدم()اونقد کوچولو که هنوز به سال نرسيده ()

سارا

دختر خاله شدنت مبارک اين عکسه مشهدتم خيلی باحاله خيلی خيلی دعا کن.. بازم بهم سر بزن شاد باشی. فلن!

زهرا

مگه وجود داره ملتی هم که قهرمان نداشته باشه؟

آرزو

بيچاره ملتی که همه فکر ملتش نان شب است... باطبی اش در زندان است و جزايری اش راست راست راه ميرود

keleopatra

سلاممن حرفی ندارم واسه گفتن

آرمين

ملتي نياز به قهرمان پيدا مي كند كه آزادي ندارد اما دريغ كه براي اكثريت مردم قهرمان داشتن جذاب تر از شهادت در راه آزادي است! اي كاش آزادي سرودي مي خواند

پدر(نم‌نم)

با هر دوش موافقم...راستی داستانها به پايان رسيد...